دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که تاسیسات هسته‌ای زاپوریژیا در اوکراین باید نظامی‌زدایی شود.