آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گزارش ها درباره خشونت های روز شنبه در سودان را نگران کننده دانست.