یک دپیلمات ارشد روسیه از احتمال برگزاری نخستین نشست بین روسای جمهور روسیه و آمریکا در یکی از پایتخت‌های اروپایی خبر داد.