یک رسانه انگلیسی به نقل از یکی از طرف‌های مذاکره‌کننده برجام مدعی شده است که ظرف ۴۸ ساعت آینده، احتمال توافق در مذاکرات وین امکانپذیر است.