رئیس ستاد دفاع انگلیس گمانه‌زنی درباره اینکه حال رئیس‌جمهوری روسیه مساعد نیست یا اینکه ممکن است مورد سوءقصد قرار بگیرد، “خیال واهی” دانست.