نارندرا مودی نخست وزیر هند در تماسی تلفنی با لیز تراس نخست وزیر جدید انگلیس در مورد روابط دوجانبه، مذاکرات تجارت آزاد و همکاری های دفاعی بین دهلی نو و لندن گفت و گو کرد.