به دنبال خروج نیرو‌های خارجی، طالبان در مورد روند صلح در افغانستان با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا گفتگو کرد.