ولی عهد سعودی در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور چین با وی در خصوص طرح محیط زیستی ریاض برای عربستان و منطقه غرب آسیا رایزنی کرد.