وزیران امورخارجه آمریکا و عربستان در دیدار با یکدیگر درباره برنامه هسته‌ای ایران، وضعیت سودان و موضوعات دوجانبه رایزنی کردند.