پس از آنکه ترکیه امروز سفیر آمریکا در آنکارا را احضار کرد، وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه تلفنی با وزیر خارجه ترکیه گفتگو کرد.