مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین در دیداری به گفتگو درخصوص وضعیت مذاکرات وین پرداختند.