جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا با ادعای همگرایی فزاینده میان اعضای ناتو و گروه ۷ در مورد چالش نشات گرفته از چین اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین، قرار است در چند هفته آینده با یکدیگر گفت وگو کنند.