مقامات کره جنوبی از بازنگری بایدن در سیاست آمریکا در قبال کره شمالی، به منظور کاستن از تنش‌ها قدردانی کردند.