وزیر خارجه انگلیس از گفتگو پیرامون ایران و یمن با همتایان آمریکایی، آلمانی و فرانسوی خود خبر داد.