وزیران امورخارجه آمریکا و انگلیس در یک تماس تلفنی درباره مذاکرات وین و اهمیت حصول یک توافق در این رایزنی ها گفت وگو کردند.