مشاور امنیت ملی آمریکا و همتای صهیونیست وی در تماسی تلفنی پیرامون موضوعات مختلف از جمله ایران و مسائل منطقه ای رایزنی کردند.