وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ترکیه درباره وضعیت منطقه و اجرای بیانیه سه جانبه، همکاری‌های دو کشور و مسائل مورد علاقه تلفنی گفتگو کردند.