وزیر خارجه ترکیه دوشنبه شب تلفنی با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان درباره تحولات منطقه گفت وگو کرد.