گفتگوی بایدن و جانسون درباره ایران، غرق شدن ۲۲۷۶ نفر در راه رسیدن به اروپا، دعوت آمریکا از رهبران چین و روسیه به اجلاس تغییرات اقلیمی، تشدید خشونت در اعتراضات ضد پلیس در انگلیس و نشست فوق العاده شورای امنیت درباره کره شمالی از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.