مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توئیتری پس از گفتگو با وزیر امور خارجه ایران، پایان سریع مذاکرات وین و بازگشت به اجرای کامل برجام را نیازمند حسن نیت تمام طرف ها برشمرد.