ثابت العباسی وزیر دفاع جدید عراق که به تازگی از مجلس رأی اعتماد گرفته است، شنبه شب با خالد بن سلمان همتای عربستانی‌اش تلفنی گفت وگو کرد.