وزیر امور خارجه ایتالیا و همتای یونانی وی عصر چهارشنبه در رم دیدار کردند تا به مسائل کلیدی مربوط به جریان مهاجرت در دریای مدیترانه رسیدگی کنند.