آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی با رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره برقراری صلح میان دو کشور گفت وگو کرد.