بر اثر گسترش آتش سوزی در جنگل‌های کلرادو، ده‌ها هزار نفر از مردم این منطقه را ترک کردند.