یک گزارش نظامی محرمانه که توسط ارتش اشغالگر اسرائیل منتشر شده است، هشدار داد ممکن است درگیری نظامی با حزب الله لبنان در آینده رخ دهد.