منابع عراقی گفتند در اولین تجمع و ورود حامیان سید مقتدی صدر به پارلمان، پیام دفتر آیت‌الله سیستانی موجب آرام شدن اوضاع شد. اما طرفداران صدر ۲ روز بعد، دوباره پارلمان را اشغال کردند.