گروه تروریستی داعش گزارشی درخصوص حمله به حرم شاهچراغ منتشر کرد.