«جین» ۲۹ ساله یکی از اعضای این گروه کی پاپ اهل کره‌جنوبی است که در ماه دسامبر ۳۰ ساله خواهد شد و با توجه به اینکه تاکنون از تمامی وقفه‌های قاونی برای تعویق دوره خدمت سربازی خود استفاده کرده به زودی باید به خدمت برود و حدود دو سال از این گروه جدا خواهد ماند. سایر اعضا نیز به ترتیب و با رسیدن به سن مورد نظر به خدمت سربازی اعزام خواهند شد.