گروه متشکل از هفت قدرت اقتصادی جهان در بیانیه‌ای اعلام کردند تحریم‌ها علیه مقامات بلاروس را افزایش خواهند داد.