منابع خبری گزارش دادند، گروه تروریستی الشباب ۷ نفر را به اتهام جاسوسی در جنوب غرب سومالی تیرباران کرد.