همزمان با یازدهمین سالگرد انقلاب ١۴ فوریه ٢٠١١ گروه های مخالف آل خلیفه در بحرین خواستار مشارکت مردمی در راهپیمایی و نافرمانی مدنی شدند.