وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اذعان کرد، اسرائیل در سال گذشته میلادی چهار مرتبه به ارتش لبنان پیشنهاد کمک را داده است که آخرین آن هفته گذشته بود و هر بار لبنان آن را رد کرده است.