منابع صهیونیستی، امروز (چهارشنبه)، گزارش دادند که «بنی گانتس» وزیر جنگ این رژیم توافقی جهت ائتلاف با «یائیر لاپید» رئیس حزب «یش عتید» و مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی امضاء کرده است.