دهمین مراسم دانش‌آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان ارتش