کمسیون اروپا طرح خود برای کاهش ۱۵ درصدی مصرف گاز در این قاره را ارائه کرد. اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با بیان اینکه احتمال قطع کامل گاز روسیه وجود دارد، برنامه «صرفه‌جویی در مصرف گاز برای زمستانی ایمن» را راه مقابله با آسیب‌های ناشی از این مسئله برای کشورهای اروپایی دانست.