شرکت برق انژی فرانسه از کاهش عرضه گاز از سوی شرکت دولتی گازپروم روسیه از روز سه‌شنبه (هشتم شهریورماه) خبر داد.