روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی با تاکید بر اینکه زمان غرب و آمریکا برای حفظ برجام نامحدود نیست، تاکید کرد: با توجه به اراده سیاسی جدید در دولت آمریکا و ایران، هنوز امیدهایی برای احیای توافق هسته ای وجود دارد.