مقامات محلی کی‌یف پایتخت اوکراین گزارش داده‌اند که در صورت محاصره این شهر، تنها دو هفته مواد غذایی برای عرضه وجود خواهد داشت.