سخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهور روسیه همیشه در هر کجا باشد از ابزار‌های ارتباطی لازم از جمله ابزار‌های راهبردی ویژه سلاح اتمی برخوردار است.