هنری کیسینجر ۹۹ ساله در مصاحبه با یک رسانه آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا به رهبران بهتری نیاز دارد.