کویت در پی اظهارات جرج قرداحی وزیر اطلاع رسانی لبنان که در آنها عربستان و کشورهای ائتلاف عربی را به تعدی علیه یمن متهم کرده بود، کاردار سفارت لبنان در این کشور را اخراج کرد.