در پی مشاجره میان مادر کودک و راننده دیگر، کودک ۶ساله وی به ضرب گلوله کشته شد.