کنفرانس سه روزه آژانس بین المللی انرژی اتمی با موضوع “انرژی هسته‌ای در قرن بیست و یکم” از امروز در حالی در واشنگتن آغاز بکار می‌کند که کارشکنی‌های دولت آمریکا مانع از آن شد که نمایندگان و مقام‌های روسیه در این نشست بین المللی مهم حضور یابند.