سرلشکر سلامی در دیدار با ژنرال ندیم رضا با اشاره به تحرکات برخی کشورهای منطقه برای عادی سازی روابط با صهیونیست ها اظهار داشت: رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم نبوده چگونه برخی کشورهای اسلامی بر آن تکیه می‌کنند؟