رئیس کمیسیون اروپا با اعلام آمادگی برای کمک به لهستان برای تحقیق درباره برخورد موشک، گفت ناتو تا زمانی که نیاز باشد از اوکراین حمایت می‌کند.