اورزولا فُن در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی خواستار انتشار متن قرارداد اتحادیه اروپا با آسترا-زنکا و شفاف‌سازی شیوه تامین واکسن کرونا از سوی این شرکت شد.