«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پنجشنبه شب گفت که کشور فلسطینی بدون قدس، غزه و کرانه باختری در کار نخواهد بود.