رقبای عرب ایران در بحبوحه ابهامات در مورد مذاکرات هسته ای در حال بهبود روابط با تهران هستند.