مقامات عراقی در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس از کشف یک اثر باستانی مهم در زیر مسجد جامع النوری در موصل خبر دادند که شامل راهروهای یک نمازخانه قدیمی مربوط به قرن دوازدهم می شود.