مأموران اف بی آی در بازرسی از خانه رئیس جمهور سابق آمریکا، حدود ۲۰ کارتن شامل اسنادی با طبقه بندی فوق سری و اطلاعاتی درباره رئیس جمهور فرانسه را کشف و ضبط کردند.